top of page

FAGARTIKLER

Her presenterer vi fagartikler om tema innenfor våre fagområder.

Bortfall av arveavgift

Skriftlighet Arveavgiften er fjernet for alle dødsfall som skjer etter 01.01.2014. Dette er stort sett positivt for arvingene, men det har noen konsekvenser som man bør være oppmerksom på. Det at det ...

Samboeravtale

For par som er gift, er det økonomiske forholdet godt regulert i lov, særlig i ekteskapsloven. For samboere finnes ikke tilsvarende lov. Selv om både sameieloven, husstandsfellesskapsloven og arvelove...

Tap på fordring - skattemessig fradrag?

I disse nedgangstider kan det være en utfordring å få inndrive utestående krav knyttet til Deres virksomhet. Spørsmålet er om De får skattemessig fradrag for de utestående fordringer som ikke blir inn...

Rettigheter ved kjøp av bruktbil

Et spørsmål jeg ofte får er angående rettigheter ved kjøp av bruktbil fra en privatperson, og det viser seg at ofte er holdningen blant kjøperne at en ikke kan klage på bruktbilkjøpet. Dette skyldes n...

Rettshjelpforsikring

Dine forsikringer kan dekke advokatutgifter Vanlig forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte vil i mange tilfeller dekke utgifter til advokat.

Også reiseforsikringer og forsikringer på bil og bå...

Personskade

Få den erstatningen du har krav på. Her finner du generell informasjon om personskade...

bottom of page