top of page

SAMBOERAVTALE

For par som er gift, er det økonomiske forholdet godt regulert i lov, særlig i ekteskapsloven. For samboere finnes ikke tilsvarende lov. Selv om både sameieloven, husstandsfellesskapsloven og arveloven kan regulere enkelte sider av samboerforholdet, er det svært mange forhold som ikke er lovbestemt. Dette gjør at det er stort behov for å regulere det økonomiske forholdet i en samboeravtale.

Vi anbefaler at det opprettes en skriftlig samboeravtale. Dette er svært viktig for å sikre økonomisk trygghet og forutsigbarhet både for partene og deres barn.

En samboeravtale vil også være med å skape trygghet og forutsigbarhet under selve samboerskapet.

Det er full avtalefrihet som samboere, noe som betyr at de kan avtale hva de vil.

En samboeravtale bør avklare alt vedrørende eierforhold, gjeldsansvar, forpliktelser partene har ovenfor hverandre og hvorledes en deling skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd.

Det er særlig det økonomiske oppgjøret ved et evt. samlivsbrudd som kan skape problemer dersom forholdene ikke er avklart i en samboeravtale.

Det er viktig å revidere samboeravtalen jevnlig, da forhold som kan ha betydning for eierforholdet alltid vil kunne endres i løpet av samboerskapet. Eksempler på forhold som endrer seg er at det blir gjort felles påkostninger på bolig eller at lån blir nedbetalt.

Det finnes mange maler og forslag til samboeravtaler på internett. Mange av disse kan fint brukes, men vi anbefaler alltid at kontrakten gjennomgås av en advokat for å sikre at det er det dere ønsker som faktisk er avtalt.

Det er viktig å merke seg at dersom dere ønsker å regulere hva som skal skje dersom en av samboerne dør, som arv eller andre forhold, må dette skje ved testament. Regelverket rundt arv er

til dels komplisert, så vi anbefaler at dere alltid spør en advokat dersom dere skal avtale hva som skal skje om samboerskapet avsluttes ved død.

- Magnhild Pape Meringen

bottom of page