top of page

RETTIGHETER VED KJØP AV BRUKTBIL

Et spørsmål jeg ofte får er angående rettigheter ved kjøp av bruktbil fra en privatperson, og det viser seg at ofte er holdningen blant kjøperne at en ikke kan klage på bruktbilkjøpet. Dette skyldes nok at kjøper tror at en står uten rettigheter når en har kjøpt bruktbil av en privatperson. Dette er ikke riktig, og dessverre en utbredt misforståelse.

En kjøper har rettigheter etter kjøpsloven og jeg vil her forsøke å oppklare hvilke rettigheter kjøper har når selger er en privatperson.

Når en kjøper bruktbil av en privatperson benyttes ofte en standardkontrakt mellom partene hvor det tas med et forbehold om at bilen «selges som den er» eller lignende. Selv om et slikt forbehold tas med i kjøpekontrakten, følger det av kjøpsloven § 19 at det foreligger en mangel dersom bilen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om bilen, dens egenskaper eller bruk, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Det foreligger også en mangel dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold og om bilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med.

Det foreligger uriktige opplysninger fra selger dersom det f.eks. er opplyst feil kilometerstand, feil opplysning vedrørende om bilen er importert, feil opplysning om antall eiere bilen har hatt, feil opplysninger om bilens servicehistorikk eller at selger opplyser at bilen har ekstrautstyr den ikke har, mv.

Videre er det et krav etter kjl § 19 bokstav a at de uriktige opplysningene kan antas å ha innvirket på kjøpet, men kravet om innvirkning er ikke strengt, jfr. ordlyden «kan». Av hensynet til artikkelens omfang går jeg ikke nærmere inn på dette vilkåret her.

Det mest praktiske vilkåret som en kan reklamere etter når en oppdager feil og mangler, er om bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. I vurderingen om bilen er i vesentlig dårligere stand skal det tas hensyn til kjøpesummen og forholdene ellers.

Jeg presiserer at bestemmelsen ikke forutsetter at selgeren har opptrådt klanderverdig. Dvs. at kjøper kan få medhold i at det foreligger en mangel og dermed ha krav på prisavslag/erstatning, selv om selgeren ikke kjente til mangelen. Mao. er det misforholdet mellom bilens tilstand og det kjøperen kunne regne med som må vurderes.

Et eksempel på at en bil er i vesentlig dårligere stand kan hentes fra Forbrukertvistutvalget sin avgjørelse 13/1113. Undertegnede representerte kjøper av en BMW X3, 2005 modell. På kjøpstidspunktet var bilen 8 år og hadde en kilometerstand på 145.500. Bilen var solgt med et «som den er» forbehold.

Kort tid etter kjøpet oppstod motorhavari, feil på svinghjul og fordelingskasse. Et prisoverslag fra et bilverksted viste at reparasjonsutgiftene beløp seg på til sammen ca. kr. 44.000,-.

Selgeren anførte forgjeves at kjøperen måtte regne mangler og reparasjonsutgifter da bilen var gammel og hadde gått langt.

Forbrukertvistutvalget fant at kjøperen ikke hadde grunn til å regne med så omfattende reparasjoner og reparasjonskostnader så kort tid etter kjøpstidspunktet. Kjøperen ble derfor tilkjent prisavslag for nevnte mangler.

Saken illustrerer at en kjøper kan få medhold i at det foreligger mangler og dermed har krav på prisavslag/erstatning ved kjøp av en 8 år gammel bil med relativ høy kilometerstand og hvor selger er en privatperson.

En kan fremsette reklamasjon innen to år fra kjøpstidspunktet, men kjøper må reklamere innen rimelig tid (helst umiddelbart) etter at feil eller mangler oppdages.

Kjøpsloven regulerer kjøp mellom privatpersoner som i tilfellet omtalt ovenfor. Reglene er her noe enkelt forklart, og i mange tilfeller kan bruktbilkjøpet bli mer komplisert enn det som er nevnt her. Jeg minner om at alle saker bør vurderes individuelt før en kan avgjøre om kjøper har en sak.

Du er velkommen til å kontakte vårt kontor for en uforpliktende samtale om din sak.

Øystein Svendsen

bottom of page