top of page

RETTSHJELPFORSIKRING

-dine forsikringer kan dekke advokatutgifter

Vanlig forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte vil i mange tilfeller dekke utgifter til advokat. Også reiseforsikringer og forsikringer på bil og båt kan inneholde rettshjelpforsikring. Vi kan hjelpe deg med å sjekke hva forsikringene dine dekker.

Rettshjelpforsikringene har en fast egenandel som du må betale, normalt 2000 - 5000 kroner. Som hovedregel vil en rettshjelpsforsikring deretter dekke 80 prosent av advokatutgiftene dine inntil et bestemt beløp. Beløpet varierer gjerne fra 80 000 til 100 000 kroner.

"Rettshjelpforsikring" brukes som fellesbetegnelse på alle forsikringer som under visse forutsetninger dekker utgifter til advokat dersom du er part i en tvist. At det har oppstått en "tvist", betyr at det er fremsatt et krav muntlig eller skriftlig, og at det er strid om kravet.

Dersom du har kommet opp i en tvist som privatperson, skal du som hovedregel bruke innboforsikringen din. Knytter tvisten seg til en bolig du eier, kan forsikringen på boligen benyttes. Hvis tvisten gjelder en bolig du leier, skal du benytte innboforsikringen.

Oppstår det tvist om en ny bolig du ikke har flyttet inn i og ikke har tegnet egen forsikring på, kan det likevel hende at du er dekket av rettshjelpsforsikringen fra tidligere bolig.

Oppstår det tvist knyttet til det sameiet eller borettslaget du bor i, kan rettshjelpsforsikringen som sameiet eller borettslagets har, benyttes.

Alle tvister dekkes med mindre tvisten er unntatt i forsikringsvilkårene. Eksempler på dekningsmessig tvister kan være tvist knyttet til mangel ved fast eiendom, husleietvister, veitvister, tvist knyttet til tomtefeste og nabotvister.

Tvisten må meldes til forsikringsselskapet innen ett år. Fristen begynner å løpe fra det tidspunkt advokat blir kontaktet.

Rettshjelpforsikringene dekker "rimelige og nødvendige utgifter". I tillegg til at forsikringen dekker utgifter til advokat og til rettshjelper, kan forsikringen også dekke rettsgebyr. Forsikringen kan også dekke utgifter til sakkyndige og utgifter til vitner.

Det er svært viktig å være klar over at de aller fleste forsikringer kun dekker dine egne utgifter til advokat, ikke motpartens. Dersom du blir dømt til å betale motpartens saksomkostninger, må du med andre ord dekke dette selv, noe som kan bli et betydelig beløp. Her kan imidlertid vilkårene variere mellom selskapene. Vi vil sjekke med ditt forsikringsselskap hvilke vilkår som gjelder.

Har du en rettshjelpsdekning vil vi søke forsikringsselskapet for deg.

Tore Skåltveit

bottom of page