top of page

TRYGDERETT

Trygderett omhandler rettighetene til ytelser fra det offentlige i spesielle livssituasjoner, som for eksempel ved fødsel og sykdom. Her i Norge kompenseres eventuelle lønnstap dersom noe skulle skje deg.

De mest vanlige områdene er:

  • Barnetrygd

  • Dagpenger

  • Sykepenger

  • Arbeidsavklaringspenger

  • Opplæringspenger

  • Pleiepenger

  • Uførepensjon

I mange tilfeller oppstår det misforståelser som medfører feil grunnlag for vedtak eller uriktige avgjørelser. Av erfaring vet vi hvor maktesløs en kan føle seg i saker der man ikke når frem eller blir hørt av de statlige organ. Vi kjenner regelverket på de forskjellige områdene innen trygderett, og er ikke redde for å bruke vår kompetanse til å hjelpe deg med dine rettigheter.

Takk! Melding er sendt.

Kontakt oss hvis du har spørsmål, trenger hjelp eller råd!

bottom of page