top of page

KONTRAKTSRETT

Kontraktsrett omhandler reglene for rettigheter og forpliktelser ved inngåtte kontrakter og avtaler.

Vårt kontor tilbyr rådgivning og tvisteløsning innen kontrakter og avtaler.

 

Vi hjelper både privat og næringsdrivende ved utforming og forhandlinger før avtaleinngåelse.

 

Ved uenigheter og tvister om inngåtte avtaler og kontrakter hjelper vi gjerne med å finne en løsning. Vi kan både tilby mekling mellom partene eller å representere en part med å få frem sitt syn. Dersom saken ikke kommer til en utenrettslig enighet, bistår vi med å føre saken i retten.

Takk! Melding er sendt.

Kontakt oss hvis du har spørsmål, trenger hjelp eller råd!

bottom of page