top of page

FRI RETTSHJELP

Rettshjelp fra det offentlige

Vårt kontor bistår i alle saker med fri rettshjelp fra det offentlige. Vi hjelper deg med å finne ut om du har krav på fri rettshjelp og søker om dette for deg.

 

Eksempel på områder der du kan ha krav på fri rettshjelp er:

  • barnefordeling

  • barnevern

  • økonomisk oppgjør etter ekteskaps- og samlivsbrudd

  • trygdesaker

  • voldsoffererstatning

  • utkastelse i husleieforhold

  • avskjedigelse og oppsigelse i arbeidsforhold

  • noen utlendingssaker.

 

For noen av disse sakene er det inntekts- og formuesgrenser for fri rettshjelp. Inntektsgrensene er per i dag brutto skattbar inntekt på 246 000 kr per år for enslige og 369 000 kr for par. Formuesgrensen er på 100 000 kr.

 

Andre rettshjelpsordninger

Svært mange har rettshjelpsdekning enten gjennom egen innboforsikring eller som fagforeningsmedlem. Vi kan bistå i å undersøke om du har slik rettshjelp og bistår også som advokat i slike saker.

 

Husk at selv om rettshjelpsselskapene har egne advokater, har du alltid lov å velge advokat selv.

 

Takk! Melding er sendt.

"Hos oss er alle velkomne for konsultasjon rundt sine juridiske problemstillinger."

bottom of page