top of page

FAMILIERETT & OPPGJØR

Familierett omhandler reglene om inngåelse og oppløsning av ekteskap, registrert partnerskap eller samboerskap. Familieretten omhandler også regler for foreldreansvar, daglig omsorg og samvær.

Vårt kontor kan tilby kvalifisert bistand til:

  • Samboerkontrakter

  • Utforming av ektepakt

  • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd og separasjon

  • Foreldrekonflikt om daglig omsorg, samvær og foreldreansvar

  • Fremtidsfullmakt

  • Oppdrag som verge, både ved midlertidige og løpende vergeoppdrag
     

Vi er opptatt av å finne løsninger på et så lavt konfliktnivå som mulig. Våre advokater har lang erfaring og vil ivareta dine rettigheter. Ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende familierett.

Takk! Melding er sendt.

Kontakt oss hvis du har spørsmål, trenger hjelp eller råd!

bottom of page