top of page

ERSTATNINGSRETT

"Erstatningsrett er en rettsprosess som omhandler krav om økonomisk erstatning for påført tap eller skade."

Tre grunnvilkår for erstatningsrett som må oppfylles

  • Handlingen som har påført skade, må ha ført til et økonomisk tap. Ved personskader kan det likevel innvilges erstatning for ikke-økonomisk tap.

 

  • Det må ha blitt foretatt en ansvarsbetingende handling, eventuelt et annet ansvarsgrunnlag.

 

  • Faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom skaden og den ansvarsbetingende handlingen.

Vi har lang erfaring på dette fagområdet og tilbyr profesjonell bistand på erstatningsrett for næringslivskunder, privatpersoner og kommuner. Vi tilbyr blant annet hjelp i saker om personskade, tingsskade, pasientskadeerstatning samt yrkesskade.

Takk! Melding er sendt.

Kontakt oss hvis du har spørsmål, trenger hjelp eller råd!

bottom of page