top of page

SALG AV EIENDOM

Bilde1.png

SELG BOLIG PRIVAT

Eiendomssalg har med tiden blitt en møysommelig og kostbar prosess – uten at det nødvendigvis behøver å være det.

I de aller fleste tilfeller er det uproblematisk å selge eiendommen selv. De fleste som selger og kjøper eiendom i Norge benytter seg likevel av advokat eller eiendomsmekler som oppgjørsansvarlig, for å ivareta begge parters interesser i prosessen.

 

Vi bistår i eiendomsoverdragelser til fastpris kr. 13 500,- inkl. mva.*

 

*I tillegg kommer forsikringskostnad tilsvarende 0,62‰ av kjøpesum. Priseksempel for overdragelse av eiendom til kr. 3 000 000,- = 15.360,- (13 500,- + 1 860,-) inkl. mva.

Vårt tilbud inkluderer følgende:

 • Utarbeidelse av skreddersydd kjøpekontrakt for din eiendomstype og særskilte omstendigheter

 • Bistand til utfylling av egenerklæring

 • Bistand til utfylling av overtakelseserklæring

 • Søknad om konsesjonsfrihet (for eiendommer som krever dette)

 • Utfylt og innsending av skjøte eller annet eierbevis

 • Innhente finansieringsbekreftelse fra kjøpers bank

 • Inneståelseserklæring til kjøpers bank (ved lånefinansiering)

 • Innhente og tinglyse pantedokument for kjøper (ved lånefinansiering)

 • Gjennomføring av det økonomiske oppgjøret, herunder betale gebyr og avgift til Statens kartverk og slette tidligere økonomiske panteheftelser på eiendommen

 • Utarbeide oppgjørsoppstilling og utbetale kjøpesum til selger

 • Grunnboksutskrift til kjøper

Det er ikke krav til verken Boligsalgrapport eller Tilstandsrapport etter norsk rett, selv ikke etter lovendringen av 01.01.2022. Vi anbefaler likevel at takstmann engasjeres og Tilstandsrapport innhentes.

 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om gjennomføring av ditt eiendomssalg.

Kontakt oss hvis du har spørsmål, trenger hjelp eller råd!

Takk! Melding er sendt.

bottom of page