top of page

ARV & GENERASJONSKIFTE

Vi tilbyr juridiske tjenester innen arverett og generasjonsskifte.

Vi setter opp testamente i samarbeid med deg.

Ved skifte av dødsbo kan det være en stor fordel å benytte advokat. Vår erfaring er at man ved å bruke advokat som fullmektig i dødsbo, minsker konfliktnivået og bidrar til raskere og sikrere skifte. Vårt advokatkontor har betydelig erfaring i saker om arv og skifte av dødsbo.  Du vil få solid faglig behandling, utført med empati og forståelse for din sak.

Vi tilbyr også kvalifisert rådgivning innen arv, blant annet i saker om uskiftet bo.

Takk! Melding er sendt.

Kontakt oss hvis du har spørsmål, trenger hjelp eller råd!

bottom of page