I denne særs utfordrende situasjonen som hele verden nå står overfor, meddeles at vi opprettholder full drift i tråd med anbefalte smitteverntiltak.

Som del av den nasjonale dugnaden, søker også vi å begrense fysiske møter, men til tross for det er vi fullt ut operativ med digitale saksbehandlingssystemer og telefon- /videokonferanser fra hjemmekontorene - som vanlig også utenom kontortiden via epost og mobiletelefon.

Vi gjennomfører sågar rettsmøter via fjernmøter / videokonferanser der dette lar seg gjøre og anses forsvarlig ut i fra et rettssikkerhetsperspektv.

I de begrensede sakene som domstolene og Fylkesnemnda har besluttet fortsatt skal gjennomføres, forsikres om at vi gjør alt for å bidra til at anbefalte smittverntiltak følges.

Alle klienter vil få beskjed så snart det er avklart om tiltak berører deres sak / møter.

Til sist meddeles at vi selvsagt også står klare til å bistå de som føler behov for juridisk bistand - være seg i anledning igangsatte tiltak eller situasjonen for øvrig!

Ta godt vare på helsa og hverandre!

Om oss

Vårt advokatkontor har som mål alltid å være et av de fremste og mest oppdaterte innen rettspleien på Nordmøre og i Kristiansund. Våre advokater har solid erfaring, også innen prosedyre og forhandling.

Gratis førstekonsultasjon på inntil 30 minutter.

Vi er stolte over å ha mottatt Advokatforeningens Talentpris 2016. Talentprisen går til det advokatfirmaet som best klarer å finne, vinne og utvikle juridiske talenter. Juryens begrunnelse kan leses her.

 
 

Våre fagområder

Vi besitter kompetanse innenfor mange ulike fagområder.

Se vår oversikt her.

Kontakt oss

Gratis førstekonsultasjon på inntil 30 minutter.

Knut Siemsgate 5
6509 Kristiansund

Åpningstider

09:00 - 14:00


Ved besøk, husk spriting av hendene når du kommer inn.

 

Telefon: 71 58 73 30

 

© 2020 Advokatene på Storkaia

Levert av Mint Media AS